Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NOWĄ SZANSĄINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NOWĄ SZANSĄ


INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NOWĄ SZANSĄ

Pragniemy poinformować , że zakończyliśmy nabór w ramach projektu INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NOWĄ SZANSĄ, Projekt skierowany jest do 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku 16-64 lata, należących do grupy osób biernych zawodowo, w tym 20 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki, 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym z terenu województwa wielkopolskiegoCelem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa.

2018-12-11
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.