Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Leonardo da Vinci/Grundtvig


Share Agecrossing Aspirations BMW

Share


O projekcie

Language e-learning tool for vocations – Sh@re the standards jest projektem transferu innowacji realizowanym przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Ogólnym celem projektu jest stworzenie innowacji w obszarze zawodowego nauczania języków obcych, rozwijanie narzędzi przyczyniających się do wzrostu profesjonalnej aktywności pracowników przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego w formie spójnego szkolenia e-learningowego. Projekt koncentruje się też na wprowadzaniu standaryzacji w zawodowym nauczaniu języków obcych i pomocy pracownikom w dążeniu do efektywnej komunikacji. Produkt powstały podczas realizacji projektu będzie skierowany do osób dorosłych, nauczycieli, trenerów, instytucji szkoleniowych, centrów szkolenia ustawicznego. Projekt jest odpowiedzią na często pojawiający się problem pracownika, który chcąc pracować z granicą, często posiadając wysokie kwalifikacje, nie potrafi jednak posługiwać się językiem kraju w którym chce pracować i w ten sposób marnuje swoje kwalifikacje, ze względu na barierę komunikacyjną. Dodatkowo celem projektu jest wyposażenie pracowników chcących pracować w krajach europejskich w rozpoznawalne i standaryzowane certyfikaty zawodowych umiejętności językowych, dla konkretnych zawodów, pomoc organizacjom, takim jak agencje zatrudnienia, biura pracy, organizacje pracownicze, w ocenie kompetencji językowych ludzi szukających pracy, nauczanie europejskich zawodowych języków online: włoskiego, polskiego, greckiego, portugalskiego i włoskiego i wyposażenie uczniów uczących się zawodów w narzędzia służące poprawie ich wiedzy i kompetencji w celu uniknięcia wykluczenia społecznego i pomoc im w wchodzeniu i powrocie na rynek pracy, wzmocnienie i ułatwienie dostępu do narzędzia takiego jak e-learnig, blended-learning.

Rezultaty

  • Przetłumaczenie podręcznika do tworzenia testów według Common European Framework of References for Languages na języki Partnerów projektu.
  • Stworzenie testów językowych zgodnie z powyższymi ramami dla nauczania zawodowych języków w zakresie tematycznym: "gastronomia, żywność organiczna", "psychologia", "przemysł obuwniczy", "grafika i wzornictwo".
  • Przetłumaczenie nowo powstałych kursów na języki krajów partnerskich, stworzenie podręcznika.
  • Stworzenie wirtualnej szkoły, przetworzenie powstałych kursów na e-learning.
  • Powstanie modułu szkoleniowego dla nauczycieli - standardy w nauczaniu i ocenianiu znajomości języków obcych, prezentacja podręcznika LCCTV, prezentacja podręczników do nauczania zawodowych języków, przewodniki po platformie e-learningowej i sposobie nauczania za pomocą platformy.
  • Stworzenie folderu informującego o projekcie.
  • Konferencja podsumowująca projekt, prezentująca powstałe podczas realizacji projektu rezultaty i narzędzie internetowe SH@RE.

Psychology course Footwear course Graphic design course Catering course


Partnerzy

Firma Globalnet sp. z o.o. istnieje od października 2008 r. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 20/18a. Globalnet specjalizuje się w tworzeniu zarówno innowacyjnych, jak i prostych w użyciu narzędzi do nauki języków obcych. Przedmiotem działalności firmy jest nauka języków obcych na odległość za pomocą platformy e-learningowej Losglobos. Jest to narzędzie służące zarówno do nauki języków obcych, jak i do wspierania i wzmacniania samego procesu nauki.
Best Cybernetics jest firmą zajmującą się oprogramowaniem, szkoleniami i doradztwem. Best Cybernetics specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań ICT dla programów szkoleniowych, tworzeniu wysokiej jakości zawartości e-learningowej dla szkoleń zamieszczanych na stronach internetowych oraz marketingiem internetowym.
Civiform jest oficjalnym zawodowym centrum szkoleniowym dla regionu Friuli Venezia Giulia. Misją Civiform jest pomoc młodym ludziom i osobom dorosłym we wchodzeniu i wracaniu na rynek pracy oraz w umożliwianiu ludziom pracującym uczestniczenia w kursach podnoszących ich kwalifikacje.
Centro Tecnológico do Calçado de Portugal jest organizacją non-profit, utworzoną w 1986 roku przez portugalskie Stowarzyszenie Przemysłu Obuwniczego, Komponentów i Wyrobów Skórzanych oraz przez Portugalskie Ministerstwo Przemysłu. CTCP jest silnie powiązane z portugalskim przemysłem obuwniczym, dostarczając mu, oprócz innych usług, profesjonalne szkolenia w miejscu pracy, szkolenia e-learningowe oraz tradycyjne, w zakresie różnych kompetencji zawodowych.

Beneficjenci

Produkt powstały podczas realizacji projektu będzie skierowany do osób dorosłych, nauczycieli, trenerów, instytucji szkoleniowych, centrów szkolenia ustawicznego. Projekt zwraca uwagę na fakt, iż osoby, które chcą podjąć pracę za granicą a nie znają języka kraju, w którym szukają zatrudnienia, często marnują swoje wysokie kwalifikacje, gdyż nie umieją się w docelowym kraju porozumieć. Realizacja projektu wpłynie na słuchaczy (uczniów), którzy będą mieli dostęp do nowych kursów, nowego słownictwa oraz nauczycieli, którzy otrzymają nowe podręczniki, zapoznają się z nowym słownictwem i metodyką nauczania. Ponadto zwiększy się dostęp do e-learningu i do zawodowych kursów. Poszerzy się także oferta szkół językowych.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Agecrossing

share

Aspirations

share

BMW

To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.