Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Zrealizowane projekty


Home Budget Management Skills for succession GPP-FURNITURE SME tools to prevent burnout Logistics Language Open Training SEDETT Global skills for Globalnet Share Agecrossing Aspirations BMW

Share


O projekcie

Language e-learning tool for vocations – Sh@re the standards jest projektem transferu innowacji realizowanym przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Ogólnym celem projektu jest stworzenie innowacji w obszarze zawodowego nauczania języków obcych, rozwijanie narzędzi przyczyniających się do wzrostu profesjonalnej aktywności pracowników przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego w formie spójnego szkolenia e-learningowego. Projekt koncentruje się też na wprowadzaniu standaryzacji w zawodowym nauczaniu języków obcych i pomocy pracownikom w dążeniu do efektywnej komunikacji. Produkt powstały podczas realizacji projektu będzie skierowany do osób dorosłych, nauczycieli, trenerów, instytucji szkoleniowych, centrów szkolenia ustawicznego. Projekt jest odpowiedzią na często pojawiający się problem pracownika, który chcąc pracować z granicą, często posiadając wysokie kwalifikacje, nie potrafi jednak posługiwać się językiem kraju w którym chce pracować i w ten sposób marnuje swoje kwalifikacje, ze względu na barierę komunikacyjną. Dodatkowo celem projektu jest wyposażenie pracowników chcących pracować w krajach europejskich w rozpoznawalne i standaryzowane certyfikaty zawodowych umiejętności językowych, dla konkretnych zawodów, pomoc organizacjom, takim jak agencje zatrudnienia, biura pracy, organizacje pracownicze, w ocenie kompetencji językowych ludzi szukających pracy, nauczanie europejskich zawodowych języków online: włoskiego, polskiego, greckiego, portugalskiego i włoskiego i wyposażenie uczniów uczących się zawodów w narzędzia służące poprawie ich wiedzy i kompetencji w celu uniknięcia wykluczenia społecznego i pomoc im w wchodzeniu i powrocie na rynek pracy, wzmocnienie i ułatwienie dostępu do narzędzia takiego jak e-learnig, blended-learning.

Rezultaty

 • Przetłumaczenie podręcznika do tworzenia testów według Common European Framework of References for Languages na języki Partnerów projektu.
 • Stworzenie testów językowych zgodnie z powyższymi ramami dla nauczania zawodowych języków w zakresie tematycznym: "gastronomia, żywność organiczna", "psychologia", "przemysł obuwniczy", "grafika i wzornictwo".
 • Przetłumaczenie nowo powstałych kursów na języki krajów partnerskich, stworzenie podręcznika.
 • Stworzenie wirtualnej szkoły, przetworzenie powstałych kursów na e-learning.
 • Powstanie modułu szkoleniowego dla nauczycieli - standardy w nauczaniu i ocenianiu znajomości języków obcych, prezentacja podręcznika LCCTV, prezentacja podręczników do nauczania zawodowych języków, przewodniki po platformie e-learningowej i sposobie nauczania za pomocą platformy.
 • Stworzenie folderu informującego o projekcie.
 • Konferencja podsumowująca projekt, prezentująca powstałe podczas realizacji projektu rezultaty i narzędzie internetowe SH@RE.

Psychology course Footwear course Graphic design course Catering course


Partnerzy

Firma Globalnet sp. z o.o. istnieje od października 2008 r. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 20/18a. Globalnet specjalizuje się w tworzeniu zarówno innowacyjnych, jak i prostych w użyciu narzędzi do nauki języków obcych. Przedmiotem działalności firmy jest nauka języków obcych na odległość za pomocą platformy e-learningowej Losglobos. Jest to narzędzie służące zarówno do nauki języków obcych, jak i do wspierania i wzmacniania samego procesu nauki.
Best Cybernetics jest firmą zajmującą się oprogramowaniem, szkoleniami i doradztwem. Best Cybernetics specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań ICT dla programów szkoleniowych, tworzeniu wysokiej jakości zawartości e-learningowej dla szkoleń zamieszczanych na stronach internetowych oraz marketingiem internetowym.
Civiform jest oficjalnym zawodowym centrum szkoleniowym dla regionu Friuli Venezia Giulia. Misją Civiform jest pomoc młodym ludziom i osobom dorosłym we wchodzeniu i wracaniu na rynek pracy oraz w umożliwianiu ludziom pracującym uczestniczenia w kursach podnoszących ich kwalifikacje.
Centro Tecnológico do Calçado de Portugal jest organizacją non-profit, utworzoną w 1986 roku przez portugalskie Stowarzyszenie Przemysłu Obuwniczego, Komponentów i Wyrobów Skórzanych oraz przez Portugalskie Ministerstwo Przemysłu. CTCP jest silnie powiązane z portugalskim przemysłem obuwniczym, dostarczając mu, oprócz innych usług, profesjonalne szkolenia w miejscu pracy, szkolenia e-learningowe oraz tradycyjne, w zakresie różnych kompetencji zawodowych.

Beneficjenci

Produkt powstały podczas realizacji projektu będzie skierowany do osób dorosłych, nauczycieli, trenerów, instytucji szkoleniowych, centrów szkolenia ustawicznego. Projekt zwraca uwagę na fakt, iż osoby, które chcą podjąć pracę za granicą a nie znają języka kraju, w którym szukają zatrudnienia, często marnują swoje wysokie kwalifikacje, gdyż nie umieją się w docelowym kraju porozumieć. Realizacja projektu wpłynie na słuchaczy (uczniów), którzy będą mieli dostęp do nowych kursów, nowego słownictwa oraz nauczycieli, którzy otrzymają nowe podręczniki, zapoznają się z nowym słownictwem i metodyką nauczania. Ponadto zwiększy się dostęp do e-learningu i do zawodowych kursów. Poszerzy się także oferta szkół językowych.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Agecrossing

share

Aspirations

share

BMW

Global skills for Globalnet


O projekcie

Termin realizacji 01.09.2014 -31.08.2016 

Rezultaty

 • wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności poszczególnych osób – personelu,
 • umocnioną pozycję Globalnetu na rynku lokalnym i globalnym, dzięki budowaniu skutecznego zespołu wyposażonego w wysoką samoocenę i poczucie sprawczości,
 • wzrost jakości świadczonych usług,
 • rozwój osobisty i społeczny, nowe kwalifikacji i nowe umiejętności ( 8 osób uczestniczyło w projekcie),
 • nauczyciele i personel administracyjny oraz kadra zarządzająca),
 • nowe podejścia do nauczania,
 • wsparcie w obszarze kulturalnym aby zaangażować personel i uczniów w programy kulturalne związane z tradycją i dziedzictwem.
 • zwiększenie jakości nauczania i uczenia się,
 • zmotywowanie słuchaczy do uczestniczenia w kształceniu przez całe życie,
 • promowanie idei kształcenia ustawicznego,
 • podniesienie kompetencji językowych personelu.

Aktualności


MOBILNOŚCI ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

SEDETT

Więcej
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logistics Language Open Training


O projekcie

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną. 

Rezultaty

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji,
Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:
 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym,

Partnerzy

Wyższa Szkoła Logistyki WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum. Uczelnia budująca trwałe związki z gospodarką oraz kreująca wzorce kształcenia logistycznego w polskim systemie edukacji zawodowej w oparciu o rynkowo zorientowane kształcenie i badania naukowe, a także ścisłą współpracę z założycielem i partnerami uczelni.
Globalnet sp. z o.o. Firma GlobNet Sp. z o.o. istnieje od października 2008 r. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 20/18a. Globalnet specjalizuje się w tworzeniu zarówno innowacyjnych, jak i prostych w użyciu narzędzi do nauki języków obcych. Przedmiotem działalności firmy jest nauka języków obcych na odległość za pomocą platformy e-learningowej Losglobos. Jest to narzędzie służące zarówno do nauki języków obcych, jak i do wspierania i wzmacniania samego procesu nauki.
CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch.
speakeasy sprachzeug szkoła językowa z Niemiec.
Jamieson-Ball Ltd szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Aktualności

W dniach 29-30 września w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Logistics Language Open Training (LLOT). Na spotkaniu zainicjowano projekt, którego celem jest opracowanie kursu do nauki języka obcego specjalistycznego. Oczywiście jak na specjalistów z WSL przystało, specjalistycznego języka logistycznego. W projekcie wykorzystana zostanie innowacyjna metoda nauczania języków obcych Content and language integrated learning (CLIL). Metoda ta oparta jest o jednoczesne nauczanie treści specjalistycznych (w tym przypadku logistycznych) oraz językowych. Dlatego też w ramach projektu stworzone zostaną także trzy e-learningowe kursy logistyczne.
W dniach 19-20 kwietnia w siedzibie firmy Globalnet Sp. z o.o. odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu LLOT. W ramach spotkania omówiono dotychczasowy postęp prac oraz plany dalszych działań. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność szerokiego upowszechniania informacji o projekcie celem pozyskania odpowiednio dużej grupy testerów.Wszystkich zainteresowanych udziałem w testowaniu produktów prosimy o kontakt z dr. inż. Michałem Adamczakiem: michal.adamczak@wsl.com.pl. Z ramienia WSL w spotkaniu wzięli udział wykonawcy projektu dr inż. Piotr Cyplik, dr inż. Michał Adamczak, dr inż. Roman Domański.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Home Budget Management

share
share
Więcej
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Skills for succession

GPP-FURNITURE

Więcej
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

SME tools to prevent burnout

Więcej
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.