Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Polityka prywatności - RODOPolityka prywatności - RODO


KOMUNIKAT PRZETWRZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Użytkowniku Naszego Serwisu dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci
najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), Globalnet Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 20/18A, kod pocztowy 61-815 Poznań („Globalnet”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Może się Pani/Pan skontaktować z Globalnet we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Globalnet pisząc na adres: Globalnet Sp. z o.o., ul. Ratajczaka 20/18A, 61-815 Poznań lub adres e-mail: info@globalnet.com.pl.

Informujemy, że Globalnet będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w Oświadczeniu na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w celu marketingu produktów i usług Globalnet, a także w celach związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), które polegają na tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Globalnet, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń Globalnet. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali przez czas obowiązywania zgody, a w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony roszczeń, do końca okresu ich przedawnienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecyduje się Pani/Pan na podanie nam danych, nie będziemy mogli przekazywać Pani/Panu informacji o produktach i usługach Globalnet.

Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania przez nas danych przed cofnięciem takiej zgody).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkową, rachunkową; agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji i przeprowadzeniu akcji marketingowych.

Globalnet  nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych Globalnet nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący:

 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz o przekazanie kopii danych);
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (w zakresie określonym art. 20 RODO);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Globalnet.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza prawo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ciasteczka

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie. To niewielkie pliki zapisywane podczas przeglądania stron internetowych na Twoim komputerze lub innym urządzeniu służącym do przeglądania internetu. Każdy plik typu cookie zazwyczaj zawiera unikalne identyfikatory, które służą do identyfikacji przeglądarki, z której korzystasz podczas przeglądania sieci internet. Nasz Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu:

 • powiązania Twojej przeglądarki z kontem, z którego korzystając składasz zamówienia (byś nie musiał/a się logować za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę Sklepu),
 • tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na analizowanie tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu Internetowego globalnet.com.pl oraz w szczególności z - w tym celu korzystamy z plików cookie podmiotu trzeciego - firmy
  BENHAUER Sp. z o.o
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Z poważaniem
Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2018-04-29
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.