Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Otwarta Europa - szkolenia językowe z certyfikatem - zapytanieOtwarta Europa - szkolenia językowe z certyfikatem - zapytanie


W zawiązku z realizacją projektu nr RPOP.09.03.00-16-0055/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie zewnętrznych egzaminów języka angielskiego TOEIC lub równoważnych,  mierzących poziom biegłości języka angielskiego na poziomach od A0 do B1 wraz z certyfikatem potwierdzającym uzyskany przez zdającego poziom znajomości języka angielskiego, zgodnym z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego, dla 336 uczestników projektu.

Poniżej dokumenty pdf z opisami usługi:

Z poważaniem

Zespół Globalnet Sp. z o.o.

 

15.11.2018 r. Aktualizacja ogłoszenia:

Informujemy, że w wyniku realizacji zasady konkurencyjności dotyczącej projektu  „Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-16-0055/16, instytucją która została wybrana do realizacji  zamówienia jest: Educational Testing Service (ETS) Global B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.

Wybrany wykonawca:
Educational Testing Service (ETS) Global B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa. Data wpłynięcia oferty 13.11.2018 r. , cena 82 320,00 zł,

Pełna lista podmiotów, które przesłały ofertę:
- Educational Testing Service (ETS) Global B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa. Data wpłynięcia oferty 13.11.2018 r.
- Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak, ul. św. Czesława 8/13, 61575 Poznań. Data wpłynięcia oferty 13.11.2018 r. 
- COMMA Piotr Ujma, ul. Wolności 106, 42-244 Mstów. Data wpłynięcia oferty 13.11.2018 r.
- OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok. Data wpłynięcia oferty 13.11.2018 r.
- CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE CENTAUREA Wojciech Frycz, ul. Julianowska 7a, 91-473 Łódź. Data wpłynięcia oferty 13.11.2018 r.
- “LEMON” Monika Baczyńska , Stary Las 132, 48-340 Głuchołazy. Data wpłynięcia oferty 13.11.2018 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Pozdrawiamy

Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2018-11-06
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.