Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Realizacja Projektu Młodzi na startRealizacja Projektu Młodzi na start


W zawiązku z realizacją projektu Młodzi na start POWR.01.02.01-30-0035/15 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Doradca zawodowy, Pośrednik pracy, Psycholog (w celu przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku).

Poniżej dokumenty pdf z opisami usług:

 

Aktualizacja ogłoszenia 18.04.2017 r.

Informujemy, że z dniem 18.04.2017 r. zakończyliśmy procedurę rozpoznania rynku na usługę Doradcy zawodowego, Pośrednika pracy i Psychologa.

2017-03-22
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.