Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Szkolenia grupowe z zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – rozeznanie rynkuSzkolenia grupowe z zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – rozeznanie rynku


W zawiązku z realizacją projektu Moja własna firma drogą do sukcesu RPWP .06.03.01-30-0116/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Szkolenia grupowego z zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – ABC przedsiębiorczości, związanych z II Etapem projektu polegającego na szkoleniach dla 45 Uczestników projektu , w postaci 50 godzin szkoleń grupowych w formie wykładów i warsztatów.

Zakres szkoleń będzie obejmować następujące moduły szkoleniowe:

- zakładanie działalności gospodarczej;

- prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie,

- prawo podatkowe, oraz podatek VAT,

- praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, oraz zatrudniania pracowników,

- przepisy BHP w przedsiębiorstwie,

- wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US),

- sporządzanie biznesplanów: zasady tworzenia biznesplanów, plany marketingowe, plany finansowe

W ramach szkolenia ABC przedsiębiorczości utworzone zostaną powstaną 2 gupy po 23 i 22 osób/ grupę w ramach szkoleń grupowych. Zajęcia odbywać się będą w ramach 8 dni szkoleniowych na każdą z 2 grup w okresie grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r., średnio  2 razy w tygodniu po 7-8 godzin/dzień. Szkolenia muszą zostać zakończone zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Zleceniodawca dostarczy szczegółowy harmonogram szkolenia.

Prosimy podać cenę brutto za przeprowadzenie wyżej opisanego szkolenia z ABC przedsiębiorczości dla 2 grup w wymiarze 50 godzin szkoleniowych dla każdej z nich.

Cena powinna zawierać koszt przeszkolenia wraz z kosztami materiałów szkoleniowych, poczęstunku kawowego oraz kateringu obiadowego w przypadku każdego z dni szkoleniowych obejmującego zakres godzinowy powyżej 6 godzin szkoleniowych. Prosimy o przesłanie ceny brutto za wykonanie usługi wraz z informacją dotyczącą ceny jednostkowej za każdego z 45 uczestników szkolenia. Ofertę prosimy przesłać na mail info@globalnet.com.pl, lub na adres firmy Globalnet Sp. z o.o.. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem 612238602. 

 

Pozdrawiamy 

Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2018-12-11
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.