Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Zmień zawód - podnieś swoje kwalifikacje - zapytaniaZmień zawód - podnieś swoje kwalifikacje - zapytania


W zawiązku z realizacją projektu Zmień zawód - podnieś swoje kwalifikacje RPWP .06.02.00-30-0087/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Doradca zawodowy, Psycholog, Pośrednik pracy - w celu przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku.

Poniżej dokumenty pdf z opisami usług:

 

Z poważaniem

Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2018-10-02
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.