Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Otwarta Europa - szkolenia języowe z certyfikatemOtwarta Europa - szkolenia języowe z certyfikatem


W związku z realizacją projektu „ Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” nr RPOP.09.03.00-IZ.00-16-055/16 w ramach działania 09.03 - Wsparcie kształcenia ustawicznego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Globalnet Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu podręczników do nauki języka angielskiego

Poniżej dokumenty pdf z opisem usługi:

Z poważaniem

Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2018-02-22
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.