Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Otwarta Europa – szkolenia językowe z certfikatemOtwarta Europa – szkolenia językowe z certfikatem


Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowyp projektem językowym realizowanym na terenie woj. opolskiego.

 

 

 

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego

w ramach projektu

 „Otwarta Europa – szkolenia językowe z certfikatem

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 – czerwiec 2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Celem projektu  jest podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród 408 osób dorosłych z województwa opolskiego w wieku 18 lat lub więcej.

 

Więcej informacji na stronie

www.angielskizcertyfikatem.pl

 

 

2018-02-14
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.