Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Realizacja projektu Integracja społecznaRealizacja projektu Integracja społeczna


W zawiązku z realizacją projektu Integracja społeczna i zawodowa nową szansą RPWP .07.01.02-30-0121/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Doradca zawodowy, Psycholog, Trener (kurs aktywnego poszukiwania pracy), Trener (samopomocowe grupy wsparcia), Trener (kurs umiejętności społecznych) - w celu przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku.

Poniżej dokumenty pdf z opisami usług:

 

Aktualizacja ogłoszenia 30.11.2017 r.

Informujemy, że z dniem 30.11.2017 r. zakończyliśmy procedurę rozpoznania rynku na usługę.

2017-10-15
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.