Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

3 x JUST DLA E-LEARNINGU3 x JUST DLA E-LEARNINGU


CZYM SĄ TRZY ZASADY "JUST" DLA E-LEARNINGU?

JUST ENOUGH: jeden z postulatów e-learningu stanowiący, że w trakcie kursu uczeń powinien pozyskać minimum wiedzy, która jest niezbędna i zarazem wystarczająca do zrealizowania celu szkolenia; kursy e-learningowe to rzadko prezentacja wiedzy encyklopedycznej - są raczej nastawione na nauczenie kursanta konkretnej umiejętności lub rozwiązanie konretnych problemów;

 

JUST FOR ME: przekazywanie uczestnikom kursu e-learningowego wiedzy jak najbardziej spersonalizowanej, odpowiadającej dokładnie ich indywidualnym potrzebom i preferencjom; Just for me może przejawiać się np. poprzez automatyczne podpowiadanie uczniowi, co powinien powtórzyć lub z jaką częstotliowścią powinien się uczyć;

 

JUST ON TIME: jedna z podstawowych zasad (i zalet) e-learningu zakładająca, że kurs powinien być dostępny cały czas, aby kursant miał do niego nieograniczony dostęp i sięgał do niego dokładnie wtedy, gdy potrzebuje zawartej w nim wiedzy; 

 

 

 

2015-12-07
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.