Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

JAK NAUCZYCIELE WYKORZYSTUJĄ ICT?JAK NAUCZYCIELE WYKORZYSTUJĄ ICT?


Kilka faktów dotyczących polskich nauczycieli i ich stosunku do ICT. Dane pochodzą z raportu z badań Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Badanie objęło 300 nauczycieli ze szkół publicznych.

 

1. Czy znam i rozumiem te pojęcia? - (% ankietowanych z odpowiedzią TAK):

> YouTube  -  99%  

> platforma e-learningowa - 98,3%

> serwis społecznościowy - 98%

> czat/blog - 97%

> Wiki - 62,2%

> Web 2.0 - 41,6%

> blended learning - 25,2%

 

 

2. Czy dobrze radzę sobie z tymi rozwiązaniami (% ankietowanych z odpowiedzią TAK):

> internet - 93,7%  

> e-mail - 96,3%

> platforma e-learningowa - 62,6%

> czat/komunikator - 78%

> serwis społecznościowy - 53,2%

> arkusz kalkulacyjny - 70,4%

> prezentacje multimedialne - 63,6%

 

3. Jak często korzystam z internetu, przygotowując się do zajęć?

wcale - 0,3% 

> rzadziej niż raz w tygodniu -  6,5% 

> raz w tygodniu - 13% 

> częściej niz raz w tygodniu - 26,3%

> codziennie - 53,9%

 

 

4. Jakie narzędzia wykorzystuję do nauczania?

> prezentacje multimedialne - 96,7% 

> platforma e-learningowa - 48%

> filmy video - 78,7%

> podręczniki elektroniczne - 47%

> oprogramowanie do tablicy multimedialnej - 26,7%

> serwis społecznościowy - 14,3%

> blog - 7%

 

5. Jakie widzę przeszkody w stosowaniu ICT w nauczaniu?

> niechęć rodziców - 1,0% 

> brak wiedzy - 1,3%

> niechęć uczniów - 3,3%

> brak umiejętności - 8%

> brak czasu - 30,3%

> brak sprzętu - 47,3%

> inne lub brak odpowiedzi - 8,7%

 

Okazuje się, że nauczyciele potrafią korzystać z ICT i są świadomi jego potencjału w nauczaniu. Stosują jednak przważnie te rozwiązania, które dobrze znają i które powszechne są od dłuższego czasu. Brakuje im szkoleń z dostępnych narzędzi oraz doinwestowania w zaplecze sprzętowe.

 

 

 

Więcej na: http://www.ptnei.pl/files/VU2012/prezentacje/2B/2B.2.pdf

 

 

 

 

2015-12-01
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.