Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

5 zestawów narzędzi, 5 sposobów na zwiększenie rezyliencji dla menedżerów5 zestawów narzędzi, 5 sposobów na zwiększenie rezyliencji dla menedżerów


Zachęcamy was do skorzystania z bezpłatnego kursu on line.
5 zestawów narzędzi, 5 sposobów na zwiększenie rezyliencji dla menedżerów, którzy chcą pomóc swoim pracownikom w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Zawartość pomoże dostrzec znaki ostrzegawcze na wczesnym etapie i zwiększyć poziom szczęścia twoich pracowników w miejscu pracy. Zestawy narzędzi są powiązane z testem, który rozwiązałeś aby zidentyfikować czynniki wpływające na ograniczoną rezyliencję twoich pracowników.

 

Tych 5 zestawów narzędzi to:

1. Krąg wpływu,

2. Teoria Rdzennych Kwadrantów Daniela Ofmana,

3. Model GROW,

4. Narzędzie do oceny wydajności Feedforward,

5. Style społeczne.

Zarejestruj się na naszej platformie i korzystaj:

https://www.losglobos.eu/form/burnout

2020-05-11
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.