Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Projekt Intermed - Intercultural mediation for managersProjekt Intermed - Intercultural mediation for managers


Mediacja międzykulturowa jest niezbędną umiejętnością dla każdego pracodawcy zarządzającego międzynarodową i międzykulturową siłą roboczą. Duży napływ migrantów do Europy musi zostać skutecznie zintegrowany, a jednym z aspektów integracji jest zatrudnienie. Badania wykazały, że pracownicy w pozytywnym środowisku pracy są bardziej skuteczni w pracy i osiągają lepsze wyniki (Jeffrey Fermin, www.business.com). Dlatego udana mediacja w kontekście międzykulturowej siły roboczej może poprawić produktywność firmy, a tym samym ich wyniki finansowe.

Jednak badania w krajach partnerskich projektu wykazały, że konflikt w pracy jest bardzo obecny, ale liczba menedżerów ze szkoleniem mediacyjnym jest niewielka. Im skuteczniej pracodawca zintegruje migranta w miejscu pracy, tym skuteczniej migrant zintegruje się ze społeczeństwem i tym samym może przyczynić się do rozwoju gospodarki. To sprawia, że ​​mediacja międzykulturowa jest kluczową umiejętnością dla menedżerów, aby zmaksymalizować talenty w miejscu pracy w całej Europie i poprawić wizerunek migrantów w społecznościach.
 
 
 
 
2020-01-20
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.