Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Podnieś swoje kwalifikacje - zainwestuj w przyszłość - rozeznanie rynku - najem salPodnieś swoje kwalifikacje - zainwestuj w przyszłość - rozeznanie rynku - najem sal


W zawiązku z realizacją projektu Podnieś swoje kwalifikacje - zainwestuj w przyszłość RPWP .06.02.00-30-0079/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę najmu sal - w celu przeprowadzenia procedury rozeznania rynku.

Poniżej dokumenty pdf z opisami usług:

Z poważaniem

Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2019-10-25
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.