Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

RozeznanieRozeznanie


W zawiązku z realizacją projektu Moja własna firma drogą do sukcesu RPWP .06.03.01-30-0116/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Członka Komisji Oceny Wniosków związanej z: oceną biznesplanów złożonych przez 45 uczestników projektu Moja własna firma drogą do sukcesu RPWP .06.03.01-30-0116/17. 

Prosimy podać cenę brutto za ocenę każdego Biznes planu. Ofertę prosimy przesłać na mail info@globalnet.com.pl, lub na adres firmy Globalnet Sp. z o.o. (w biurze projektu znajduje się formularz ofertowy i jest możliwość jego wypełnienia na miejscu). W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem 612238602. Członkowie Komisji Oceny Wniosków przed przystąpieniem do oceny firmularzy będą podpisywać deklarację poufności i bezstronności.

Z poważaniem
Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2019-02-06
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.