Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Opiekun w żłobku i klubie dziecięcymOpiekun w żłobku i klubie dziecięcym


W zawiązku z realizacją projektu Zmień zawód - podnieś swoje kwalifikacje RPWP .06.02.00-30-0087/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujący kurs:

Nazwa kursu:  OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Ilość osób: 12

Termin kursu:  02.02.2019  -  07.04.2019

Ilość godzin szkolenia: 280 (200 godzin teorii , 80 godzin praktyki) –zajęcia w trybie weekendowym

Miejscowość: Poznań

Prosimy o przesłanie oferty cenowej za szkolenie uwzględniającej następujące koszty: trener, materiały szkoleniowe, sala szkoleniowa , poczęstunek -katering kawowy, koszt wydania certyfikatów. Ofertę prosimy przygotować  w przeliczeniu na osobę.

Ofertę prosimy przesłać na adres mail: info@globalnet.com.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu nr. tel. 612238602

 

Dziękujemy Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2019-01-17
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.