Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Jaki e-learning dla dorosłego?Jaki e-learning dla dorosłego?


Jak uczą się dorośli? Czy dorosły człowiek i jego podejście do zdobywania wiedzy ma istotny wpływ na projektowanie szkolenia e-learningowego?

 

Malcolm Knowles, jeden z twórców współczesnej andragogiki, zidentyfikował kilka typowych cech dorosłej osoby uczącej się:

> chce w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę

> nie skupia się na treści samej w sobie, ale możliwości jej wykorzystania

> jest świadomym uczniem - ocenia swoje postępy i braki, definiuje cele

> posiada wewnętrzną motywację

> ma już doświadczenia i wiedzę, które chce wzbogacić i które mają wpływ na uczenie się

 

Co wynika z powyższej charakterystyki dla autorów kursów e-learnigowych? Okazuje się, że zawartość i sposób przekazania wiedzy w kursie online musi bezpośrednio odpowiadać cechom dorosłego ucznia, aby szkolenie było ciekawe i przede wszystkim użyteczne dla odbiorcy. Jak to osiągnąć?

 

> kurs powinien jednoznacznie określać dla kogo i po co został stworzony - dzięki temu potencjalny uczeń będzie wiedział, czy zdobytą wiedzę wykorzysta dla swoich potrzeb

> szkolenie powinno skupiać się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, zdobywaniu konkretnych umiejętności - sama treść, nawet jesli atrakcyjnie przedstawiona, to za mało; liczy się jej wykorzystanie w praktycznych sytuacjach; encyklopedyczna wiedza czy teoretyczne zestawienia informacji nie wystarczą - kurs powinien wymuszać na uczniu działania, przy których wykorzystuje wiedzę - zadania są zatem koniecznym elementem kursu a nawet jego podstawą - mają znacznie większe znaczenie od samego przedstawiania treści

> kurs e-learningowy i platforma, na której jest udostępniany powinny oferować dorosłemu uczniowi możliwość śledzenia swoich wyników i postępów, dorosły uczeń powinien mieć dostęp do raportów z wykonanych działań, poprawionych błędów, sugerowanych rozwiązań; dobrze, jeśli sam może nawigować po kursie i widzi jego całość  - dzięki temu planuje naukę i odbywa ją bardziej świadomie; funkcjonalności platformy mają zachęcać do samosprawdzania się i rozwoju;

> kurs musi uwzględniać różne doświadczenia uczniów - także te związane z obsługą komputera i różnego oprogramowania; interfejs  musi być prosty i uniwersalny - to nie obsługa kursu/platformy ma bowiem pochłaniać uwagę uczącego się;

 

Nie tylko autor kursu czy platformy powinien pamiętać o specyficznych cechach dorosłego ucznia. Także potencjalny kursant powinien sprawdzać, czy szkolenie online, kórym jest zainteresowany, rzeczywiście odpowiada jego potrzebom i uwarunkowaniom. Okazuje się bowiem, że dzisiaj jednym z największych wyzwań stojących przed kursantem online nie jest ukończenie kursu, ale prawidłowa ocena jego jakości.

 

 

2015-08-06
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.