Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Samouczki Online


Samouczek - poziom średniozaawansowany

 • kurs obejmuje około 60 godzin nauki, materiał został podzielony na 14 rozdziałów zawierających zbilansowaną ilość słownictwa i gramatyki;
 • kurs ten umożliwia samodzielną naukę języka i kończy się, po zdaniu ćwiczeń i testów, otrzymaniem certyfikatu na poziomie średniozaawansowanym;
 • kurs opracowany został przez zespół anglistów i metodyków z nastawieniem na polskiego odbiorcę; poziom średniozaawansowany wykorzystuje autentyczne nagrania i zestaw różnorodnych ćwiczeń, dzięki czemu nauka jest efektywna i ciekawa;
 • lekcje koncentrują się na konkretnych zagadnieniach językowych powiązanych z sytuacjami z życia codziennego; uczący się ma możliwość gruntownie poznać i zrozumieć te zagadnienia oraz przećwiczyć je w powiązanych z nimi ćwiczeniach;
 • w kursie zawarte są też statystyki postępów w nauce kursanta;
 • kurs umożliwia tłumaczenie na język polski wszystkich poruszanych podczas nauki zagadnień, oraz odsłuchiwanie i powtarzanie zwrotów, pojęć i nagrań w dowolnej chwili, co umożliwia ćwiczenie i poprawianie wymowy;
 • do kursu dodajemy Chillout room na którym zamieszczane są ciekawostki językowe, częste błędy Polaków, idiomy, nowe słowa, filmiki, dowcipy i piosenki;
 • najważniejsze kompetencje języka angielskiego – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, słownictwo, gramatykę na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • prowadzenie swobodnych rozmów w języku angielskim na tematy dotyczące rodziny, stylu życia, zdrowia, czasu wolnego, pracy, domu, pieniędzy, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa;
 • takie umiejętności jak: rozumienie ogłoszeń na lotnisku i w samolocie, udzielanie rad, umawianie spotkań, mówienie o planach i przeszłości, mówienie o upodobaniach;
 • różnicowanie wypowiedzi w zależności od odbiorcy;
 • rozumienie wypowiedzi ustnych, radzenie sobie w sytuacjach komunikacyjnych;
 • formułowanie logicznych wypowiedzi pisemnych i ustnych;
Wersja demo
 • Połączenie z Internetem,
 • Zaktualizowana przeglądarka internetowa,
 • Adobe Flash Player, w wersji 11 lub nowszej,
 • Monitor w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej.
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.