Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Otwarta Europa - szkolenia językowe z certyfikatem - zapytanieOtwarta Europa - szkolenia językowe z certyfikatem - zapytanie


W zawiązku z realizacją projektu nr RPOP.09.03.00-16-0055/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie zewnętrznych egzaminów języka angielskiego TOEIC lub równoważnych,  mierzących poziom biegłości języka angielskiego na poziomach od A0 do B1 wraz z certyfikatem potwierdzającym uzyskany przez zdającego poziom znajomości języka angielskiego, zgodnym z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego, dla 336 uczestników projektu.

Poniżej dokumenty pdf z opisami usługi:

Z poważaniem

Zespół Globalnet Sp. z o.o.

2018-11-06
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.